Anasayfa         |       Hizmetlerimiz       |       Ürünler       |      Teras İzolasyonu        |          Referanslar        |      Bize Ulaşın

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSTER YAPI KİMYASALLARI

 

 

 

 

 

 

Örnek Uygulama

 

 

Seramik Kaplı Teras Çatının Su Yalıtımı

 

1-Bina veya içinden malzeme,moloz ve alet edevat taşınamıyorsa teras çatıya yapılacak işlemin hacmine göre çıkrık veya asansör kurulur.

 

 

2-Teras çatı üzerinde hali hazırda bulunan seramik ve diğer izolasyon katmanları kırılır, çıkan moloz çuvallanarak uygun yerde istiflenip, kamyonlarla moloz istasyonlarına gönderilir.

 

 

3-Şap imali gerekiyorsa;

Çimento, kum ve KÖSTER Latex ile beton imal edilip eğim betonu atılır.

 

 

Şap imali gerekmiyorsa;

Yüzeylerdeki çukur, kırık, segregasyon, kalıp hatası, çatlaklar uygulamadan önce KÖSTER Repamor ve KÖSTER Latex karışımından oluşan tamir harcı ile düzeltilir.

 

 

4-Likit yalıtıma uygun yer sifonu monte edilir.

 

 

 

5-Taban ve duvar birleşim yerlerine KÖSTER K 120 pah bandı uygulanır.

 

KÖSTER K 120 Pah Bandı uygulanması :

KÖSTER K 120 Pah Bandı derz veya çatlak üzerine yerleştirilir ve üzerine yalıtım ürünü uygulanır.(KÖSTER KBE, Deuxan 2K, BD 50, Dachflex veya Wandflex). Bandın alt kısmı boşta kalır ve bu sayede yapının hareketlerini köprüleyebilir.

 

 

 

6-KÖSTER Deuxan 2K ile su yalıtımı yapılır.

 

 

Yüzey hazırlığı :
 
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya hafif nemli olabilir. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmaz. Negatif taraftan su ve su buharı basıncı veya tuz kusması gözlenen alanlarda uygulama yapılmaz.
 
Yüzeyler temiz, sağlam, taşıyıcı ve serbest parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenir. Gerekli görülen alanlarda kumlama ve zımparalama işlemleri ile yüzey hazırlığı yapılır
 
Duvar – taban birleşim yerleri uygulamadan 24 saat önce yalıtılır. Uygulama sıva filesi yardımı ile yapılır. Sarfiyat takriben  2 kg / mtül’dür.
 
Astar uygulanması :
 
KÖSTER Deuxan 2K için astar olarak, sıvı bileşeni 1:10 oranında su ile inceltilerek elde edilen sıvı kullanılır.
 
Astar sert bir fırça ile  yüzeylere yedirilir ve tam olarak kuruması beklenir. Sarfiyat 200 – 250 gr / m2.
 
Karışımın hazırlanması :

KÖSTER Deuxan 2K iki bileşenlidir. Toz bileşen ile sıvı bileşen  uygulamadan önce karıştırılır.
 
Karıştırma işlemi mutlaka düşük devirli karıştırıcı ve karıştırıcı uç yardımı ile yapılmalıdır.
 
Karıştırma işlemi sonucunda kıvamlı, homojen ve topak içermeyen bir karışım elde edilir.
 
KÖSTER Deuxan 2K uygulanması :
 
·  Uygulama fırça, mala veya uygun püskürtme ekipmanı ile yapılır.
·  File takviyesi istenmeyen durumlarda KÖSTER Deuxan 2K tek katta 2 - 5 mm kalınlığında uygulanır.
·  Katlar arasında tam kuruma beklenir.Bir önceki kat tam olarak kurumadan üzerine kaplama yapılmaz.

 

Dikkat edilecek hususlar :

+5
0 C’nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5 0 C’nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz.

Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmaz.

Taze kaplama tam olarak kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, don ve benzerlerine karşı korunur.

Sarfiyat :

Basınçsız suya karşı 4,0 kg / m²
Basınçlı suya karşı 6,0 kg / m²
 

 

7-Seramik kaplandıktan sonra KÖSTER PU 907 ile zeminin duvarla tüm birleşim yerleri yalıtılır.

 

 

 

Bu uygulama sonrasında en zorlu hava şartlarına dayanıklı ve yıllar boyu hiçbir bakıma ihtiyaç duymayan teras çatıya sahip olabiirsiniz.

 

 

 

Teras Çatı Su Yalıtımı Maliyeti